Mammadieetti

KirjauduAloita laihdutus nyt

r.gif (56 bytes)
r.gif (56 bytes)


Lähdekirjallisuutta

Kurssilla annetun faktatiedon ja ohjeiden tarkistamiseen käytetyn faktatiedon kokoamiseen on käytetty pääasiassa seuraavassa luettelossa mainittuja kirjoja ja muita lähteitä. Tulkinnat ja analyysit on tehty Mammadieetin puolesta. Kuvitus: Corel Gallery, omat arkistot.

KIRJALLISUUSLUETTELO

Aro A. & Mutanen M. & Nuutinen L. & Uusitupa M. (toim.) (1993) Kliininen ravitsemus. WSOY. Porvoo.

Aro A. & Mutanen M. & Uusitupa M. (toim.) (1999) Ravitsemustiede. Karisto Oy.

Hämeenlinna. Fogelholm M. & Mustajoki P. & Rissanen A. & Uusitupa M (toim.) (1997) Lihavuus – ongelma ja hoito. Kustannus Oy Duodecim. Jyväskylä.

Fogelholm M. & Rehunen S. (1996) Ravitsemus, liikunta ja terveys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Hasunen K. & Kalavainen M. & Keinonen H. & Lagström H. & Lyytikäinen A. & Nurttila A. & Peltola T. (1997) Lapsi, perhe ja ruoka, imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:7. Helsinki.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. (2004)  Lapsi, perhe ja ruoka - Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Edita Prima Oy, Helsinki.

Hyvä Terveys 1997-

Kangasniemi K. (toim.) (1997) Syömällä terveeksi. Oy Valitut Palat. Helsinki.

Kangasniemi K. (toim.) (1999) Terveyttä vitamiineista ja kivennäisaineista. Oy Valitut Palat. Helsinki.

Kotilääkäri 1997-

Marjanen H. & Soini S: (1998) Kivennäisaineiden ja vitamiinien merkityksestä. Suomen Terveyskirjat Oy. Vaasa.

McWhirter A. & Clasen L. & Burdett G. & Mims & Sanders T. (1997) Terveyttä vai sairautta ruoasta. Oy Valitut Palat. Helsinki.

Mustajoki P. (1999) Yksilöllinen painonhallinta. WSOY.

Juva.Rastas M. & Seppänen R. & Knuts L. & Karvetti R. & Varo P. (1989) Ruoka-aineiden ravintoainesisältö.

Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. Karisto Oy. Hämeenlinna. Sydäntautiliiton ruoka-ainetaulukko (1996) Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

.

Liity

Takaisin laihdutusohjeisiin>>

Etusivulle
etusivulle
©Mammadieetti